Missie en beleid

Onze missie: Licht in de wereld te zijn.

Om daar vorm aan te geven benoemt het ‘beleidsplan 2022 – 2025’ vijf doelen:

1. WE WORDEN EEN ‘VINDPLAATS VAN HEIL’.

Een plek waar mensen, in welke situatie dan ook, zich niet afgewezen maar welkom weten en waar ze de Heer ontmoeten.

2. WE WORDEN TOT EEN GEMEENTE WAAR KINDEREN HET EVANGELIE LEREN KENNEN EN WAAR JONGE GEZINNEN ZICH THUIS VOELEN.

Deelname van jonge gezinnen vinden we belangrijk. Niet het grote aantal jongeren, maar de kwaliteit van het jeugdwerk is belangrijk. Daarom geven we persoonlijke aandacht aan de kinderen en tieners. Voor jongeren is een levendige eredienst van belang. Ruimte voor nieuwe liederen en muziek, een aansprekende prediking en goed onderwijs.

3. GROEI IN DISCIPELSCHAP EN GEESTELIJKE VOLWASSENHEID.

Door Groei Groepen, Bijbelkringen en Gebed en werken we aan geestelijke groei. Zo leren we te volharden – door te gaan met liefhebben en dienen. En we vormen toekomstig ‘kader’.

4. WE ZOEKEN CONTACT MET MOSLIMS IN DE WIJK OM ONZE HOOP OP CHRISTUS MET HEN TE DELEN.

In wijken rond De Ontmoeting wonen relatief veel moslims. In samenwerking met VBG Ichtus uit Wierden en stichting Evangelie & Moslims is er een pioniersplek gestart voor Turkse moslims (Yasam Sözu).

5. ER WORDT OP GEESTELIJKE WIJZE LEIDING GEGEVEN.

De kerkenraad geeft op dienende wijze leiding aan de gemeente in gehoorzaamheid aan het Hoofd, Jezus Christus. Doel is de opbouw van de gemeente met gebruik van ieders geestelijke gaven. En de vorming van een eenvoudige en gedegen organisatie.