Ledenadministratie

De ledenadministratie van De Ontmoeting wordt verzorgd door een vrijwilliger. De ledenadministratie verzorgt bijvoorbeeld het inschrijven van nieuwe leden en de registratie van doop, belijdenis, huwelijk en overlijden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de landelijke ledenadministratie LRP. Voor vragen of het doorgeven van informatie kunt u mailen naar de ledenadministratie.

Lid worden

Overweeg je om lid te worden van De Ontmoeting? In een persoonlijk gesprek helpen we je graag verder! Neem gerust contact op met de predikant, (ds. Catherinus Elsinga cbelsinga@solcon.nl ; tel. 673395). Hieronder alvast wat informatie.

Door een aantal kerkdiensten mee te maken proef je iets van het gemeente-zijn. Je kunt ook vrijblijvend aan een ALPHA-cursus deelnemen of aansluiting zoeken bij een groeigroep (zie onder ‘activiteiten’).

  1. Ben je lid van de Protestantse Gemeente Almelo (PGA) en wil je graag lid worden van De Ontmoeting? Dat kun je melden bij de scriba van De Ontmoeting, Dinant Kramer: scriba@deontmoetingalmelo.nl. Je kunt ook rechtstreeks aan het kerkelijk bureau van de PGA mailen ( kerk@pga-almelo.nl ) dat je kiest voor Protestantse Gemeente De Ontmoeting.
  2. Ben je lid bent van een ander kerkgenootschap dan de Protestantse Kerk en wil je lid worden van De Ontmoeting? Neem dan contact op met ds. Elsinga cbelsinga@solcon.nl . Het mooist is om het eerst bespreekbaar te maken met je eigen predikant of kerkenraad.
  3. Je hoort niet bij een kerk, maar verlangt deel uit te maken van de gemeente van Christus? Dan kun je lid worden van onze gemeente door openlijk getuigenis te geven van je geloof in Christus en je te laten dopen. Aan die stap gaat voorbereiding vooraf in de vorm van persoonlijke gesprekken en onderwijs. Neem gerust contact op met de predikant.