Kerkenraad

In de kerk willen we ons laten leiden door Jezus. Hij is Heer. Sommige leden ontvangen een bijzondere taak van de Heer.

  • De predikant heeft onder andere als taak Gods Woord uit te leggen en leiding te geven aan de diensten.
  • De ouderlingen geven pastorale zorg. Zij leven mee en bemoedigen mensen in het volgen van de Heer. Zij worden geholpen door pastoraal werkers.
  • Enkele ouderlingen houden zich bezig met de financiële zaken van  de gemeente. Deze ‘kerkrentmeesters’ dragen onder andere zorg voor de wijkkas en de actie kerkbalans. 
  • De diakenen zien om naar mensen die hulp nodig hebben. 

De scriba van de kerkenraad is Dinant Kramer

Ootmarsumsestraat 232
7603 AN Almelo
Telefoon: 0546 – 499468
E-mail: scribadeontmoeting@gmail.com of scriba@deontmoetingalmelo.nl

Predikant

Ds. C.B. Elsinga is sinds september 2012 predikant van De Ontmoeting. Neem gerust contact op voor een gesprek!

Catherinus Elsinga
De Valduif 1
7609 NK Almelo
Telefoon: 0546 – 673395

Vertrouwenspersonen

De kerk wil voor ieder een veilige plek zijn. Daarom zijn er binnen De Ontmoeting twee vertrouwenspersonen, namelijk Bonne Oosterhuis en Corien Stigter. Bij hen kun jij / u terecht wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik. Zij luisteren en helpen je eventueel verder.

Wijkindeling

Gemeente De Ontmoeting is ingedeeld in wijken. Voor zover mogelijk is aan iedere wijk een ouderling, een diaken en een pastoraal werker verbonden. Zij zijn verantwoordelijk pastoraat en diaconaat in de wijk. De wijkindeling is vermeld in de folder die ieder jaar wordt uitgegeven.

Wijk 1 Windmolenbroek

Emmy Sinjorgo (ouderling), Meitty Ernst (diaken).

Wijk 2 Nijrees

Henk Oosterveld (ouderling), Wilbert Letteboer (diaken)

Wijk 3 Rohof, Boomsplaats

Caroline Fierkens (diaken), Nico Kamp, Tiny Elsinga (pastoraal werkers)

Wijk 4 De Riet, Het Nieuwland

Maaike Wesselink (pastoraal werker), Stefi Mintje (diaken).

Wijk 5 Boomshoek, Westerdok, Westeres, Oosteres

Bonne Oosterhuis (ouderling), Piet Battjes (diaken), Sharona Braakman (pastoraal werker)

Wijk 6 o.a. Aalderinkshoek en Schelfhorst

Albert Jansen (ouderling) Jacob en Betsie Dogger (pastoraal werkers)

Wijk 7 Kollenveld, Paradijs, Bolkshoek, Wateregge

Aart Kroeskamp (pastoraal werker)

Wijk 8 Bornsestraat en Deldensestraat

Theo Ettema (ouderling),

Jeugdouderling- en diaken

Corien en Aernout Stigter

Kerkrentmeesters

Aart Kroeskamp, Gerrit Godeke (penningm.), Wouter Teeuw en Erik Veneman (voorzitter)

Overige taken

Dinant Kramer (ouderling-scriba), Josine Veltman (diaken en notulist)