Identiteit

De Ontmoeting is een Protestantse gemeente in Almelo met ongeveer 350 leden. Gods Woord, het geloof in de Here Jezus Christus en de bindende kracht van de Heilige Geest vormen onze uitgangspunten.

De Ontmoeting wordt aangeduid als een ‘gemeente van bijzondere aard’ vanwege de eigen identiteit. Daarin onderscheidt Protestantse gemeente De Ontmoeting zich van de Protestantse Gemeente Almelo.

De Ontmoeting noemt zichzelf ‘confessioneel-evangelisch’. Kenmerkend daarvoor is:

  • De eerbied voor de Bijbel en trouw aan het belijden van de kerk.
  • De centrale betekenis van Jezus Christus, Zijn verzoenend lijden en Zijn lichamelijke opstanding.
  • Openheid voor het werk van de Heilige Geest en de focus op het delen van het evangelie met mensen die vervreemd zijn van de kerk of onbekend zijn met het evangelie.
  • De nadruk op het gebed en de vertrouwelijke omgang met God. Aandacht voor wedergeboorte, bekering, onderlinge liefde en navolging van Christus.

De nadere invulling van de identiteit van De Ontmoeting kunt u downloaden