De reis van de Ontmoeting

Het Nieuwland

In 1952 werd de voormalige boerderij ‘Fikkert’ in gebruik genomen als wijkgebouw. Op 14 september 1952 werd de eerste dienst van ‘Het Nieuwland’ er gehouden.

De Ontmoeting

De gemeente kreeg een confessionele signatuur en besteedde aandacht aan kinderwerk en evangelisatie. Er kwam openheid voor evangelische vernieuwing, gebed, de ALPHA-cursus en kinderwerk.

Op 6 oktober 2011 nam de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente Almelo het besluit om de wijkgemeenten het Nieuwland en de Regenboog – behorend tot de gereformeerde bond – samen verder te laten gaan onder de naam “De Ontmoeting”.

Van de Stadskerk naar de Bornerbroeksestraat

Nadat de AK besloot het gebouw het Nieuwland te sluiten en te verkopen, werden de diensten van wijkgemeente De Ontmoeting gehouden in de Stadskerk van wijkgemeente de Bleek.

Op 24 maart 2013 verhuisde de gemeente naar de Bornerbroeksestraat 457 B en kwam daardoor ‘terug in de wijk’.
 

Terug naar de Hoornbladstraat

In 2015 was stichting De Ontmoeting in de gelegenheid een gebouw te kopen dichtbij het oude ‘Nieuwland’. Sindsdien gebruikt de gemeente tegen een betaalbare huur het gebouw aan de Hoornbladstraat 29 A.

Stichting De Ontmoeting zorgde onder andere voor vernieuwing van de parkeerplaats en uitbreiding met een nieuwe toiletgroep en zaal.

Een zelfstandige gemeente

In 2018 startte de Algemene Kerkenraad (AK) een proces, dat moest leiden tot een nieuwe structuur. In het kader van ‘Loslaten en Opnieuw Beginnen’ streefde de AK naar samenvoeging van de vijf wijkgemeenten. Vanwege de onderscheiden identiteit en het missionaire werk had De Ontmoeting de wens om een eigen kerkenraad, gebouw en predikant te behouden. Uiteindelijk leidde deze keuze tot de vorming van een ‘gemeente van bijzondere aard’ per 1 maart 2022.

Het orgel

Het Orgel van de Ontmoeting is in 1959 gebouwd door de orgelbouwer Willem van Leeuwen uit Leiderdorp voor de Hervormde wijkgemeente Het Nieuwland in Almelo. Van Leeuwen gebruikte veel materialen die vrij waren gekomen bij de vernieuwing van het hoofdorgel in de Grote Kerk in Almelo. Deze materialen zijn in 1873 gemaakt door de Duitse orgelbouwer Richard Ibach uit Barmen.

De kas werd ontworpen door orgelbouwer van Leeuwen en gemaakt door de Almelose meubelmaker de Graaf. De pijpen die zich in het front bevinden zijn afkomstig uit het orgel dat Albertus Anthonie Hinsz in 1754 in de Grote Kerk in Almelo plaatste.

Na precies 50 jaar in Het Nieuwland gefunctioneerd te hebben is het orgel in oktober 2009 door orgelmakerij Boogaard uit Rijssen in de Grote Kerk en in maart 2013 in De Ontmoeting geplaatst.

In 2015 is het orgel voor de derde keer binnen 6 jaar gedemonteerd en overgeplaatst naar het nieuwe kerkgebouw aan de Hoornbladstraat in Almelo. Dit werk werd opnieuw uitgevoerd door de firma Boogaard met assistentie van vrijwilligers. Het grootste deel van het pijpwerk, de windlade, de blaasbalg en de klavieren zijn van Ibach uit 1873.

Dispositie:

Prestant  8 voet,    Hinsz 1754, C-H gecombineerd met Holpijp 8 voet.
                               (voormalige Prestant 4 voet uit rugwerk)          

Holpijp    8 voet,    Ibach 1873.

Octaaf     4 voet,    Ibach 1873.

Fluit         4 voet,    onbekend (20e eeuws?).

Octaaf     2 voet,    Ibach 1873, (uit Mixtuur hoofdwerk).

Mixtuur   3-4 sterk, 2 koren Ibach, 2 koren deels nieuwer materiaal.

Subbas   16 voet    in de jaren 1970/80 vernieuwd door orgelmaker B.A.G. uit Enschede.

De manuaalregisters zijn gedeeld in bas en discant.

(7-8-2015aj)