Gemeente

De Ontmoeting maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland en is sinds begin 2022 een protestantse gemeente ‘van bijzondere aard’. Die laatste woorden duiden op de eigen identiteit: confessioneel-evangelisch met een missionaire instelling.

In Almelo zijn twee Protestantse Gemeenten: PG De Ontmoeting en de PG Almelo. Door haar identiteit onderscheidt PG De Ontmoeting zich van de Protestantse Gemeente Almelo.

De Ontmoeting verlangt om God te eren en van betekenis zijn voor de wijk, voor u en jou. Dankzij Jezus kennen we God als onze Vader. Hij  maakt ons tot leden van één gezin. Zijn Geest vernieuwt ons geloof en leven. Jezus stierf voor ons; wij leven voor Hem.

De symbolen In het mozaïek zijn kenmerkend voor ons gemeente-zijn.

De regenboog is het teken van Gods trouw. Die trouw is de dragende grond van ons bestaan. We leven voor Zijn aangezicht en zien uit naar Zijn werk en Zijn toekomst.

We eren Jezus als onze Heer. Hij stierf aan het kruis om ons met God te verzoenen. Hij is de Levende en regeert als Koning over heel de schepping en alle mensen.

Jezus brengt mensen bijeen in Zijn gemeente, een veilige plek waar Hij Zelf aanwezig is. Daar komen klein en groot, jong en oud elkaar tegemoet met vergeving en liefde.

De Ontmoeting met God leidt tot diepgaande ontmoetingen met elkaar.

De duif is symbool van de Geest. We hebben een Woord voor de wereld. De Geest inspireert om de blijde boodschap uit te dragen.

Hoe één en ander vorm krijgt kun je lezen op deze site. Als je ’t wilt ervaren, weet je dan welkom, ’s zondags of bij doordeweekse activiteiten!