Kerkgebouw: Hoornbladstraat 29 A, 7601 SZ Almelo

Adres kerkenraad: Dinant Kramer, Ootmarsumesestraat 232, 7603 AN Almelo; T 0546-499468; scribadeontmoeting@gmail.com of scriba@deontmoetingalmelo.nl

Predikant: Ds. Catherinus Elsinga, De Valduif 1, 7609 NK Almelo, T 0546 – 673395, predikant@deontmoetingalmelo.nl

Vertrouwenspersonen: Bonne Oosterhuis en Corien Stigter

Diaconie: diaconie@deontmoetingalmelo.nl

Kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@deontmoetingalmelo.nl

Zondagsbrief: zondagsbrief@deontmoetingalmelo.nl

Kosters: kosters@deontmoetingalmelo.nl

Kinderkerk: kinderkerk@deontmoetingalmelo.nl

Beamer: techniek@deontmoetingalmelo.nl

Administratie / boekhouding: administratie@deontmoetingalmelo.nl

Preekrooster: rooster@deontmoetingalmelo.nl of roosterdeontmoeting@gmail.com

Verhuur kerkgebouw: Petra Kamp, De Wipstaart 3, 7609 LJ Almelo, reserveringdeontmoeting@gmail.com

Stichting De Ontmoeting: Aart Kroeskamp, Marke Volthe 13, 7603 GM Almelo. E-mail: stichting@deontmoetingalmelo.nl
website: www.stichtingdeontmoeting.nl

Webmaster: webmaster@deontmoetingalmelo.nl

Lid worden

Overweeg je om lid te worden van De Ontmoeting? In een persoonlijk gesprek helpen we je graag verder! Neem gerust contact op met de predikant, (ds. Catherinus Elsinga cbelsinga@solcon.nl ; tel. 673395). Hieronder alvast wat informatie.

Door een aantal kerkdiensten mee te maken proef je iets van het gemeente-zijn. Je kunt ook vrijblijvend aan een ALPHA-cursus deelnemen of aansluiting zoeken bij een groeigroep (zie onder ‘activiteiten’).

  1. Ben je lid van de Protestantse Gemeente Almelo (PGA) en wil je graag lid worden van De Ontmoeting? Dan kun je aan het kerkelijk bureau van de PGA doorgeven dat je kiest voor Protestantse Gemeente De Ontmoeting. Mailadres kerkelijk bureau van de PGA: kerk@pga-almelo.nl
  2. Ben je lid bent van een ander kerkgenootschap dan de Protestantse Kerk en wil je lid worden van De Ontmoeting? Neem dan contact op met ds. Elsinga cbelsinga@solcon.nl . Het mooist is om het eerst bespreekbaar te maken met je eigen predikant of kerkenraad.
  3. Je hoort niet bij een kerk, maar verlangt deel uit te maken van de gemeente van Christus? Dan kun je lid worden van onze gemeente door openlijk getuigenis te geven van je geloof in Christus en je te laten dopen. Aan die stap gaat voorbereiding vooraf in de vorm van persoonlijke gesprekken en onderwijs. Neem gerust contact op met de predikant.

Voor iedereen geldt:
Je bent altijd welkom om mee te doen met onze kerkdiensten en met onze activiteiten (kringen en gespreksgroepen). Daarvoor hoef je geen gemeentelid te zijn. Ook kun je een beroep op ons doen voor een persoonlijk gesprek (adres predikant zie boven).