Het missionaire werk kenmerkt het hele gemeente-zijn van De Ontmoeting. ‘Licht zijn in de wereld’ is mogelijk door Jezus’ aanwezigheid en wordt ervaren de onderlinge liefde. Het missionaire werk bestaat niet enkel in activiteiten, maar is een grondtrek van het gemeente-zijn. We delen het evangelie met degenen die vervreemd zijn van de kerk en met hen die de Heer niet kennen.

Pioniersplek  Yaşam Sözu

Samen met Turkse christenen willen we contacten leggen met Turkstalige mensen uit onze regio om de hoop op Christus met hen te delen. We werken daarin samen met de Vrije Baptisten Gemeente Ichtus te Wierden. Het team ervaart dat de voorbede voor de Turkstalige mensen essentieel is. Zie ook http://www.evangelie-moslims.nl/

In 2021 zijn er sport- en speldagen en een kerst-event georganiseerd. Het pioniersteam probeert Turkstalige mensen te dienen met een taalcafé. Door toerusting worden gemeenteleden geholpen om vorm te geven aan het contact met moslims.

Verder zijn er Bijbelstudie avonden voor Turks sprekenden en leggen we persoonlijke contacten.

Informatie: Catherinus Elsinga cbelsinga@solcon.nl

LINKT

Linkt is een pioniersplek van de Protestantse Gemeente Almelo. Leden van de Ontmoeting zijn er de afgelopen jaren intensief bij betrokken geweest.

Linkt wil een open plek zijn in de Stad van Almelo waar mensen ervaren dat God er is, dat Hij ons hoort en dat Hij mensen kan veranderen.  Tegelijk is Linkt een plek waar je op zoek kunt gaan naar God.

Regelmatig is er een ‘LINKT-pleisterplaats’ in het huis van Lydia, Grotestraat 187. Daar is iedere donderdag ‘stadspastoraat’, waarbij ruimte geboden wordt voor een persoonlijk gesprek.

Zie www.linkt.life

Stichting TRUD

De Stichting TRUD Bulgarije zet zich in voor het verbeteren van de leefomstandigheden van arme mensen in Oost Bulgarije. Primaire doelstelling is het verbeteren van de materiële en geestelijke omstandigheden. Met name zet TRUD zich in om hulp te verlenen aan scholing van kinderen.

Stichting TRUD is zo’n 30 jaar geleden opgericht door leden van wijkgemeente De Ontmoeting (Maarten en Mieke Duiven). Enkele leden van De Ontmoeting maken deel uit van het bestuur. Het werk van TRUD wordt gesteund door de GZB. De Ontmoeting weet zich nauw betrokken bij het diaconale en missionaire werk van TRUD in Bulgarije.

Zie www.stichtingtrudbulgarije.nl