Het missionaire werk kenmerkt het gemeente-zijn van De Ontmoeting. Jezus’ aanwezigheid maakt het mogelijk om een licht te zijn in de wereld. Hij is ook de bron van hartelijke liefde.

Geloof verkennen: 4 avonden over onze levensweg en het christelijk geloof

Vrijwel iedereen kent het besef dat er een God is. Mensen herkennen Hem in de natuur; ze hebben als kind over Hem gehoord; ze zien Gods hand in hun leven. Anderen ervaren juist dat ze God missen. Sommigen hebben God op een bijzondere manier ervaren.

Kostbare verhalen zijn daarover te vertellen. Ze roepen ook vragen op: Wie is God? Kan ik Hem leren kennen? Op welk spoor wil Hij mij zetten? Bij ‘Geloof verkennen’ delen we de verhalen en gaan we in op je vragen.

De eerste avond gaat over onze ervaringen met God—of hoe we Hem missen. Wat is jouw verhaal? Op de tweede en derde avond denken we na over de vragen en verlangens die naar voren kwamen. Hoe is God betrokken op ons leven? Tijdens de vierde avond keren we de rollen om. Welke vragen stelt God aan ons? En hoe kunnen we daarop antwoorden?

Locatie: De Ontmoeting, Hoornbladstraat 29A. Data: 4 woensdagavonden, namelijk 24 januari, 31 januari, 7 februari en 14 februari. De tijden: 19.30 uur—21.00 uur; Groepsgrootte: ongeveer 10 mensen; Leiding:  ds. Catherinus Elsinga; Info & Opgave: Catherinus Elsinga, mail: cbelsinga@solcon.nl of bel / app: 06-8300 1329

Pioniersplek  Yaşam Sözu

Samen met Turkse christenen willen we contacten leggen met Turkstalige mensen uit onze regio om de hoop op Christus met hen te delen. We werken daarin samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk in Almelo en de Vrije Baptisten Gemeente Ichtus te Wierden. Het team ervaart dat de voorbede voor de Turkstalige mensen essentieel is. Zie ook http://www.evangelie-moslims.nl/

In 2023 waren er van 21-25 augustus opnieuw sport- en speldagen voor kinderen in de wijk en het AZC. Dagelijks kwamen er tientallen kinderen, op de vrijdag zelfs 85.

De data voor 2024 zijn al bekend: we hopen dinsdag 20 tot en met vrijdag 23 augustus 2024 opnieuw veel kinderen welkom te heten.

Er is speciale aandacht voor kinderen die niet van Nederlandse afkomst zijn. We werken samen met DABAR (IZB) en vele vrijwilligers! Het is prachtig om te zien dat de kinderen er uitbundig van genieten en dat er fijne contacten met de ouders ontstaan.

Taalcafé

Het pioniersteam probeert Turkstalige mensen te dienen met een taalcafé. Dat is in het afgelopen seizoen (2022- juni 2023) prima verlopen. Gemiddeld zijn er 10 à 15 deelnemers. Door toerusting worden gemeenteleden geholpen om vorm te geven aan het contact met moslims.

Er zijn door het jaar heen enkele ‘gezellige avonden’ met deelnemers, vaak rond de christelijke feestdagen. We vertellen een verhaal uit de Bijbel en genieten van gezelligheid en een heerlijke maaltijd.

Verder zoeken we naar een mogelijkheid voor een laagdrempelige geloofscursus en leggen we persoonlijke contacten.

Informatie: Catherinus Elsinga cbelsinga@solcon.nl

Stichting TRUD

De Stichting TRUD Bulgarije zet zich in voor het verbeteren van de leefomstandigheden van arme mensen in Oost Bulgarije. Primaire doelstelling is het verbeteren van de materiële en geestelijke omstandigheden. Met name zet TRUD zich in om hulp te verlenen aan scholing van kinderen.

Stichting TRUD is zo’n 30 jaar geleden opgericht door leden van wijkgemeente De Ontmoeting (Maarten en Mieke Duiven). Enkele leden van De Ontmoeting maken deel uit van het bestuur. Het werk van TRUD wordt gesteund door de GZB. De Ontmoeting weet zich nauw betrokken bij het diaconale en missionaire werk van TRUD in Bulgarije.

Zie www.stichtingtrudbulgarije.nl