Het missionaire werk kenmerkt het hele gemeente-zijn van De Ontmoeting. ‘Licht zijn in de wereld’ is mogelijk door Jezus’ aanwezigheid en wordt ervaren de onderlinge liefde. Het missionaire werk bestaat niet enkel in activiteiten, maar is een grondtrek van het gemeente-zijn. We delen het evangelie met degenen die vervreemd zijn van de kerk en met hen die de Heer niet kennen.

Pioniersplek  Yaşam Sözu

Samen met Turkse christenen willen we contacten leggen met Turkstalige mensen uit onze regio om de hoop op Christus met hen te delen. We werken daarin samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk in Almelo en de Vrije Baptisten Gemeente Ichtus te Wierden. Het team ervaart dat de voorbede voor de Turkstalige mensen essentieel is. Zie ook http://www.evangelie-moslims.nl/

In 2022 zijn er opnieuw een week lang sport- en speldagen georganiseerd. Deze keer in samenwerking met DABAR (IZB) en vele vrijwilligers! Ruim 70 kinderen uit de wijk, het AZC en ‘huize Alexandra’ (Oekraïense vluchtelingen) hebben er uitbundig van genoten!

Het pioniersteam probeert Turkstalige mensen te dienen met een taalcafé. Door toerusting worden gemeenteleden geholpen om vorm te geven aan het contact met moslims.

Op 27 december was er een kerstviering met deelnemers aan het taalcafé en andere gasten. Zo’n 60 mensen hoorden het kerstevangelie en genoten van gezelligheid en een heerlijke maaltijd.

Verder zijn er Bijbelstudie avonden voor Turks sprekenden en leggen we persoonlijke contacten.

Informatie: Catherinus Elsinga cbelsinga@solcon.nl

Stichting TRUD

De Stichting TRUD Bulgarije zet zich in voor het verbeteren van de leefomstandigheden van arme mensen in Oost Bulgarije. Primaire doelstelling is het verbeteren van de materiële en geestelijke omstandigheden. Met name zet TRUD zich in om hulp te verlenen aan scholing van kinderen.

Stichting TRUD is zo’n 30 jaar geleden opgericht door leden van wijkgemeente De Ontmoeting (Maarten en Mieke Duiven). Enkele leden van De Ontmoeting maken deel uit van het bestuur. Het werk van TRUD wordt gesteund door de GZB. De Ontmoeting weet zich nauw betrokken bij het diaconale en missionaire werk van TRUD in Bulgarije.

Zie www.stichtingtrudbulgarije.nl