Kringen

Gebedskringen

De opbouw van de gemeente is een geschenk van God. Het gebed voor de gemeente en voor de wereld is een wezenlijk onderdeel van ons gemeente-zijn. De gebedskring biedt de mogelijkheid om daar vorm aan te geven. Samen Gods aanwezigheid zoeken en Zijn werk verwachten!

Iedere donderdagavond in de kerk van 19.00 – 20.00 uur. Er wordt onder andere gebeden voor de noden van de gemeente of voor de zieken. Informatie: Theo Ettema, De Valk 71 (826727).

Vrouwen contact groep

Eén keer in de veertien dagen komt een groep van vijftien tot twintig vrouwen bij elkaar. Ze zingen
met elkaar, doen aan Bijbelstudie en bemoedigen elkaar. Daarnaast zijn er momenten voor creativiteit of ontspanning. Het is een open groep waarin nieuwe deelnemers of gasten graag worden opgenomen.
Contact en informatie:
Janny Kramer, Ootmarsumsestraat 232, tel. 0546-499468
Tiny Elsinga-Westra, De Valduif    tel. 0546-673395 email: tinyelsinga@solcon.nl

Bijbel leesgroep

Stap voor stap de Bijbel doornemen en delen wat je hebt ontdekt. En samen bidden.  Daarvoor komt de Bijbel leesgroep een keer in de veertien dagen bij elkaar bij iemand thuis. Informatie: Corien Stigter, (06 – 44023973)

Hadassah

Een korte bezinning, gezelligheid, creativiteit en ontmoeting. Daar gaat het om bij vrouwengroep Hadassah. Weet je van harte welkom! Je mag zo aanschuiven! Iedere 2e maandagavond van de maand van 19.30 tot 21.30 uur aan de Hoornbladstraat 29a. Informatie: Ineke Oosterveld, Mastenbroeksweg 2 (814971)