Kinderen en Jongeren

Jeugddiaken en jeugdouderling

Aernout en Corien Stigter zijn als jeugddiaken en – ouderling verantwoordelijk voor de jongeren. Mocht je als jongere met een vraag zitten of eens een gesprek met Aernout of Corien wensen, wees er dan van overtuigd, dat ze graag naar je luisteren! (Corien: 06 – 44023973; Aernout: aernout.stigter@gmail.com )

Wees ervan overtuigd, dat ze graag naar je luisteren!

Kom en zie

Iedere eerste zaterdag van de maand is er “Kom en Zie!” voor kinderen van 6-12 jaar van 15.00—16.30 uur. Het is in De Ontmoeting, Hoornbladstraat 29A.

“Kom en Zie!” is weer opgestart na de ‘Sport en Spelweek’ in de zomer van 2023. (Zie foto)

Sinds oktober 2023 zijn er behalve kinderen uit de buurt ook kinderen uit het Theaterhotel (AZC). Sport en spel; gezelligheid; verhaal; creativiteit; iets lekkers… Alle kinderen van 6-12 jaar zijn van harte welkom! Kom je ook?

In 2023 en 2024 zijn de data: 4 november, 2 december. In 2024: 6 januari, 3 februari, 2 maart en 6 april.

Jongeren 12-16 jaar

In 2023 gaan we verder met het jongerenwerk (12-16 jaar) van De Ontmoeting. ’s Middags om vier uur uur komen we bij elkaar bij de familie Stigter in Sibculo (vervoer per auto!). De jongeren komen iedere eerste zondag van de maand bij elkaar. Van 16.00 uur tot ongeveer 18.30 uur.

Er is een sportieve activiteit, gezelligheid en we bespreken een Bijbels thema. Doel is de Heer te leren kennen en volgen. En we hopen onderlinge vriendschap te ervaren! We willen ook regelmatig samen wat eten.

Alle jongeren van 12-16 jaar van harte welkom! Leuk als je komt! Data: 17 december, 7 januari, 4 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli (afsluiting van het seizoen).
Corien, Aernout (Corien: T06 – 44023973) en Catherinus Elsinga.

Kinderen: oppasdienst en kinderkerk

’s Zondags is er tijdens de morgendienst oppas en kinderkerk. De kinderen gaan na het zingen van een zegenlied naar hun eigen dienst. Er is enthousiaste leiding, die gebruik maakt van het materiaal van het Nederlands Bijbel Genootschap; de methode heet Bijbel Basics.

Er wordt altijd een verhaal uit de Bijbel verteld; vervolgens gaan de kinderen aan de slag met een verwerking. Voor de zegen komen de kinderen in de kerk. De leiding vertelt aan de gemeente waar het over ging tijdens de kinderkerk en we zingen samen een kinderlied.

Het mailadres van de kinderkerk is:

kinderkerk@deontmoetingalmelo.nl

Catechisatie

Waar kom je vandaan? Wat is het doel van je leven? Als Christen raak je nooit uitgeleerd. Daarom is er ‘catechisatie’. Omdat het aantal jongeren dat aan de catechisatie deelneemt is, mogen de jongeren aanschuiven bij de groepen van de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hofkampstraat. Iedere woensdagavond. De tijden en de groepsindeling staan in september in de zondagsbrief.

Belijdeniscatechisatie

Op de belijdeniscatechisatie bespreken we wezenlijke onderdelen van het geloof en zaken als geloof, bekering, gebed, Bijbelgebruik, volgeling van Jezus zijn, doop, avondmaal en kerk. Het kan zijn, dat je nog niet zeker weet of je belijdenis wilt doen. Je bent evengoed van harte welkom! Belijdeniscatechese is bedoeld voor jongeren en ouderen; ook mensen die geen lid zijn van de gemeente, zijn mogen aanschuiven.

Informatie: Catherinus Elsinga  cbelsinga@solcon.nl (673395).