Kinderen en Jongeren

Jeugddiaken en jeugdouderling

Aernout en Corien Stigter zijn als jeugddiaken en – ouderling verantwoordelijk voor de jongeren. Mocht je als jongere met een vraag zitten of eens een gesprek met Aernout of Corien wensen, wees er dan van overtuigd, dat ze graag naar je luisteren! (Corien: 06 – 44023973; Aernout: aernout.stigter@gmail.com )

Wees ervan overtuigd, dat ze graag naar je luisteren!

Kom en Zie! De kinderclub gaat weer van start!

Vanaf 1 oktober gaat de kinderclub weer van start.

Iedere eerste zaterdag van de maand. 15.00—16.30 uur. Voor kinderen van 6—12 jaar. In De Ontmoeting, Hoornbladstraat 29A. Sport en spel; gezelligheid; verhaal; creativiteit; iets lekkers… Kom je ook? Je bent van harte welkom!

Jongerenclub

We hopen dat op 2 oktober de jongerenclub (van 12-16 jaar) van start kan gaan. Eén keer in de maand op de zondagmiddag komen we bij elkaar in de kerk aan de Hoornbladstraat 29A.

Wat doen we? Samen maken we het gezellig en bespreken we een geloofsonderwerp. Samen een spel doen, een film bekijken, eten klaarmaken – en opeten – dat soort dingen. Zin om mee te doen? Kom gerust!

Annemarie, Corien, Aernout (Corien: 06 – 44023973; Aernout: aernout.stigter@gmail.com) en Catherinus.

Oppasdienst

Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas voor de kinderen tot 4 jaar. Er is speelgoed en er zijn twee leid(st)ers. Deze kinderen komen (voor zover mogelijk) met de kinderen van de kindernevendienst terug in de kerk.

Kinderkerk

Het is belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen in de kerk. In de kindernevendienst  luisteren ze naar een Bijbelverhaal en gaan aan de slag met een verwerking. Zo horen ze van Gods liefde en raken ze vertrouwd met de kerk. We gebruiken het materiaal van het Nederlands Bijbel Genootschap (Bijbel Basics). De kinderen gaan voor de Schriftlezing naar hun eigen dienst en komen terug voordat de zegen wordt uitgesproken. Het mailadres van de kinderkerk is: kinderkerk@deontmoetingalmelo.nl

Catechisatie

Waar kom je vandaan? Wat is het doel van je leven? Als Christen raak je nooit uitgeleerd. Daarom is er ‘catechisatie’. We doen de catechese samen met de jongeren van de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hofkampstraat. Iedere woensdagavond. De tijden en de groepsindeling staan in september in de zondagsbrief.

Belijdeniscatechisatie

Op de belijdeniscatechisatie bespreken we wezenlijke onderdelen van het geloof en zaken als geloof, bekering, gebed, Bijbelgebruik, volgeling van Jezus zijn, doop, avondmaal en kerk. Het kan zijn, dat je nog niet zeker weet of je belijdenis wilt doen. Je bent evengoed van harte welkom! Belijdeniscatechese is bedoeld voor jongeren en ouderen; ook mensen die geen lid zijn van de gemeente, zijn mogen aanschuiven.

Informatie: Catherinus Elsinga  cbelsinga@solcon.nl (673395).