Kinderen en Jongeren

Jeugddiaken en jeugdouderling

Aernout en Corien Stigter zijn als jeugddiaken en – ouderling verantwoordelijk voor de jongeren. Mocht je als jongere met een vraag zitten of eens een gesprek met Aernout of Corien wensen, wees er dan van overtuigd, dat ze graag naar je luisteren! (Corien: 06 – 44023973; Aernout: aernout.stigter@gmail.com )

Wees ervan overtuigd, dat ze graag naar je luisteren!

Kom en zie

Iedere eerste zaterdag van de maand. 15.00—16.30 uur. Voor kinderen van 6—12 jaar. In De Ontmoeting, Hoornbladstraat 29A. Sport en spel; gezelligheid; verhaal; creativiteit; iets lekkers… Kom je ook? Je bent van harte welkom!

In 2023 zijn de data: 7 januari, 4 februari, 4 maart en 1 april.

Jongeren 12-16 jaar

In 2023 gaan we verder met het jongerenwerk (12-16 jaar) van De Ontmoeting. ’s Middags om vier uur uur komen we bij elkaar bij de familie Stigter, Grand Canal 3. Vervolgens komen de jongeren iedere eerste zondag van de maand bij elkaar. Van 16 uur tot ongeveer 17.30 uur.

Er is een sportieve activiteit, gezelligheid en we bespreken een Bijbels thema. Doel is de Heer te leren kennen en volgen. En we hopen onderlinge vriendschap te ervaren! We willen ook regelmatig samen wat eten.

Alle jongeren van 12-16 jaar van harte welkom! Leuk als je komt! Data: 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni.
Corien, Aernout (Corien: T06 – 44023973) en Catherinus Elsinga.

Kinderen: oppasdienst en kinderkerk

Jonge ouders ontmoeten elkaar en leiden samen de oppas en de kinderkerk. Ze bouwen aan onderling contact en bemoedigen elkaar in het deelnemen aan de gemeente.

Samen met de kinderen volgen de jonge ouders de dienst in de grote zaal. Tijdens de preek lezen en bespreken ze het verhaal van ‘Bible basics’ en gaan ze aan de slag met een verwerking. ‘Bible basics’ is materiaal van het Nederlands Bijbel genootschap. Voor de zegen komen ouders en kinderen in de kerkzaal.

Uiteraard kunnen ouders er voor kiezen om de dienst in de kerkzaal helemaal mee te maken en hun kinderen bij de kinderkerk te brengen! Het mailadres van de kinderkerk is: kinderkerk@deontmoetingalmelo.nl

Catechisatie

Waar kom je vandaan? Wat is het doel van je leven? Als Christen raak je nooit uitgeleerd. Daarom is er ‘catechisatie’. We doen de catechese samen met de jongeren van de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hofkampstraat. Iedere woensdagavond. De tijden en de groepsindeling staan in september in de zondagsbrief.

Belijdeniscatechisatie

Op de belijdeniscatechisatie bespreken we wezenlijke onderdelen van het geloof en zaken als geloof, bekering, gebed, Bijbelgebruik, volgeling van Jezus zijn, doop, avondmaal en kerk. Het kan zijn, dat je nog niet zeker weet of je belijdenis wilt doen. Je bent evengoed van harte welkom! Belijdeniscatechese is bedoeld voor jongeren en ouderen; ook mensen die geen lid zijn van de gemeente, zijn mogen aanschuiven.

Informatie: Catherinus Elsinga  cbelsinga@solcon.nl (673395).