Kinderen en Jongeren

Jeugddiaken en jeugdouderling

Aernout en Corien Stigter zijn als jeugddiaken en – ouderling verantwoordelijk voor de jongeren. Mocht je als jongere met een vraag zitten of eens een gesprek met Aernout of Corien wensen, wees er dan van overtuigd, dat ze graag naar je luisteren! (Corien: 06 – 44023973; Aernout: aernout.stigter@gmail.com )

Wees ervan overtuigd, dat ze graag naar je luisteren!

Jongerenclub

Op 26 november 2021 is de jongerenclub (12- ongeveer 16 jaar) van start gegaan. Eén keer in de veertien dagen op de vrijdagavond vanaf 17.30 uur in de kerk aan de Hoornbladstraat 29A.

Wat doen we? Gezellig samen chillen… Samen eten maken (en opeten natuurlijk 😊) Een filmpje kijken over een thema: ‘Wie is God?’ En een leuk spel! En nog veel meer natuurlijk. Zin om mee te doen? Kom gerust!

Annemarie, Nicolette, Corien, Aernout (Corien: 06 – 44023973; Aernout: aernout.stigter@gmail.com) en Erik

Oppasdienst

Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas voor de kinderen tot 4 jaar. Er is speelgoed en er zijn twee leid(st)ers. Deze kinderen komen (voor zover mogelijk) met de kinderen van de kindernevendienst terug in de kerk.

Kinderkerk

Het is belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen in de kerk. In de kindernevendienst  luisteren ze naar een Bijbelverhaal en gaan aan de slag met een verwerking. Zo horen ze van Gods liefde en raken ze vertrouwd met de kerk. We gebruiken het materiaal van het Nederlands Bijbel Genootschap (Bijbel Basics). De kinderen gaan voor de Schriftlezing naar hun eigen dienst en komen terug voordat de zegen wordt uitgesproken.

Kinderclub

De kinderclub voor kinderen van 4-12 jaar is in 2020 even gestopt. Als het lukt maken we in 2022 een nieuwe start!

Catechisatie

Waar kom je vandaan? Wat is het doel van je leven? Als Christen raak je nooit uitgeleerd. Daarom is er ‘catechisatie’. We doen de catechese samen met de jongeren van de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hofkampstraat. Iedere woensdagavond. De tijden en de groepsindeling staan in september in de zondagsbrief.

Belijdeniscatechisatie

Op de belijdeniscatechisatie bespreken we wezenlijke onderdelen van het geloof en zaken als geloof, bekering, gebed, Bijbelgebruik, volgeling van Jezus zijn, doop, avondmaal en kerk. Het kan zijn, dat je nog niet zeker weet of je belijdenis wilt doen. Je bent evengoed van harte welkom! Belijdeniscatechese is bedoeld voor jongeren en ouderen; ook mensen die geen lid zijn van de gemeente, zijn mogen aanschuiven.

Informatie: Catherinus Elsinga  cbelsinga@solcon.nl (673395).