Gemeente Groei Groepen

In de Gemeente Groei Groepen gaat het om groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid.

Jezus sprak niet alleen tot grote groepen mensen of enkelingen. Hij trok ook op met een kleine groep van 12 leerlingen. Zo’n kleine groep geeft de mogelijkheid tot persoonlijk contact. Je wordt gekend en gehoord; ieder heeft een inbreng en samen luister je naar de Heer.

Gemeente Groei Groep activiteit

In De Ontmoeting zijn er 8 Gemeente Groei Groepen met uiteenlopende samenstelling qua leeftijd. De groepen komen een keer in de veertien dagen samen op verschillende avonden, meestal van 20:00 tot uiterlijk 22:00 uur.

Soms kiezen Groei Groepen ervoor om samen een project te doen. Of om spontaan iets ontspannends te ondernemen, bijvoorbeeld een wandeling op 2 januari bij kasteel Twickel (foto hiernaast) .

We maken gebruik van het Groei-Groepen materiaal van het Evangelisch Werkverband. Zie https://www.ewv.nl/

Wil jij je aansluiten bij een groep? Neem dan contact op met Albert Jansen (T 866689) Bonne Oosterhuis (T 828150) famoosterhuis73@gmail.com