Bijbelcursus

De Bijbelcursus wordt gegeven door Cor Weeda uit Borne en wordt ervaren als verrijkend en leerzaam. De cursus is toegankelijk voor degenen die nog niet zo veel kennis van de Bijbel hebben en verdiepend voor de mensen die al lange tijd met de Bijbel leven.
In dit seizoen (2021-2022) gaat Cor Weeda verder met de behandeling van het evangelie van Marcus.

De cursus wordt ‘s morgens gegeven; vanaf september tot maart (april) iedere tweede en vierde dinsdag van de maand, in het kerkgebouw. Tijd: 9.30 uur – 11.30 uur. De kosten voor deelname bedrage € 27,50 per jaar.

Informatie en opgave: C.B. Elsinga, cbelsinga@solcon.nl