Bijbelcursus 2024 over Hebreeën

De Bijbelcursus wordt gegeven door Cor Weeda uit Borne en wordt ervaren als verrijkend en leerzaam. De cursus is toegankelijk voor degenen die nog niet zo veel kennis van de Bijbel hebben en verdiepend voor de mensen die al lange tijd met de Bijbel leven. Het komende seizoen begint op 10 september 2024 en het zal gaan over het boek Hebreeën.

Cor en Marion Weeda

De cursus wordt ‘s morgens gegeven; vanaf september tot maart (april) iedere tweede en vierde dinsdag van de maand, in het kerkgebouw. In de afgelopen seizoenen namen er ongeveer 20 mensen aan deel.

Tijd: 9.30 uur – 11.30 uur.

De kosten voor deelname bedrage € 27,50 per jaar.
Informatie en opgave: C.B. Elsinga, cbelsinga@solcon.nl

Enkele reacties van deelnemers over de Bijbelcursus:

  • Heel leerzaam, ik kom in het nieuwe seizoen zeker weer.
  • Duidelijk en heel verhelderend; ik zie uit naar het volgende seizoen.
  • Fijn dat we de Bijbelstudies op papier kregen; daar heb je ook iets aan als je een keer niet kunt.
  • Dank voor je humoristische manier van uitleg. Goed om ook de grote lijnen tezien. God heeft alles in de hand! Niets is toeval.