Leerdiensten 2023 over 7 werken van barmhartigheid – In Mattheus 25 worden door Jezus verschillende ‘werken van […]